Obchodní podmínky

FIRMA:

Jana Schwarzová, fotograf, Plzeň, IČ: 05613078

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Svatební, těhotenská, rodinná, portrétní a produktová fotografie,

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB:

Fotografické služby lze objednat několika způsoby: prostřednictvím emailového kontaktu, telefonního nebo osobního kontaktu, případně zprávou zaslanou přes Facebook /Whatsapp Messenger.

Závazným objednáním služeb fotografa se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a rozumí jim. Dále se seznámil se stylem focení, který fotograf používá a vyhovuje mu.

VÝBĚR LOKALIT PRO FOTOGRAFOVÁNÍ:

Lokalitu fotografování si vybírá klient. Klient si také po dohodě s fotografem zvolí, zda chce fotit v ateliéru, v exteriéru nebo jím vybraném interiéru. Pokud má focení probíhat v místech, kde je vyžadováno vstupné, hradí ho vždy klient.

ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ:

Všechny fotografem vybrané fotografie procházejí základní retuší. To znamená, že se upravuje jas, kontrast, barevná tonalita, ořez fotky, srovnání horizontu a odstraňují se drobné kosmetické vady na pleti. Fotograf v žádném případě neupravuje make-up vytvořený vizážistkou, za který si klient zaplatil.

V případě, že bude klient požadovat detailnější a náročnější retuš u vybraných fotek, pak je tato služba poskytována za příplatek 500 Kč za každou fotografii.

ODEVZDÁNÍ HOTOVÝCH FOTOGRAFIÍ:

Do hotové zakázky vybírá ty nejlepší snímky fotograf. Předání zakázky trvá podle sezónosti až 8 týdnů.

Fotografie jsou klientovi předávány elektronicky, pokud není předem domluveno jinak. Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPG. 

Nezpracovaný hrubý materiál ve formátu RAW zásadně neposkytuji. Pouze ve výjimečných případech je možné poskytnout soubory za cenu 500 Kč za 1 raw soubor.

CENY A PLATBA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB:

Klient platí částku dle platného ceníku za vybrané fotografické služby. Ceník je kdykoliv přístupný na těchto webových stránkách.

U většiny focení je cena splatná v hotovosti hned po skončení focení, pokud se předem nedohodne jinak.

Služby fotografa jsou objednávány závazně. Záloha na svatební focení je 2000 Kč. V případě zrušení objednávky v kratším termínu, než je 30 dní před focením, má fotograf nárok na poplatek 1500 Kč za pozdní zrušení objednávky.

ARCHIVACE DAT:

Neupravené fotografie (raw formát) uchovávám po dobu cca 6 měsíců. Odevzdané fotografie archivuji minimálně po dobu jednoho roku. Pokud dojde během té doby ke ztrátě či poškození nosičů s fotkami, mohu vám fotky zaslat v elektronické podobě znovu za poplatek 1000 Kč (případně poštou na USB flashdisku za 1500 Kč + poštovné a balné)

REKLAMACE:

Klient může reklamovat například nedodání slíbeného počtu fotografií nebo nemožnost otevřít digitální soubory.

Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem, není to důvod k reklamaci digitálních souborů.

Estetická kvalita fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pohled na fotografii se může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem.

Pokud není klient spokojen s fotografickým stylem fotografa, není to důvod k reklamaci. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.

AUTORSKÁ PRÁVA:

Všechny vzniklé fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora fotografií.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ:

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Fotografie mohou být použity po dobu maximálně 5 let. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Klient má právo dodatečně požadovat odstranění fotografií z portfolia.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás musím informovat o rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.

Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách

Správcem osobních údajů je Jana Schwarzová, fotograf, Plzeň, IČ: 05613078