Obchodní podmínky

FIRMA:

Michal Schwarz, fotograf, Plzeň, IČ: 47200961

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Svatební, těhotenská, rodinná, portrétní a produktová fotografie,

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB:

Fotografické služby lze objednat několika způsoby: prostřednictvím emailového kontaktu, telefonního nebo osobního kontaktu, případně zprávou zaslanou přes Facebook Messenger.

Závazným objednáním služeb fotografa se klient zavazuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a rozumí jim. Dále se seznámil se stylem focení, který fotograf používá a vyhovuje mu.

VÝBĚR LOKALIT PRO FOTOGRAFOVÁNÍ:

Lokalitu fotografování si vybírá klient. Klient si také po dohodě s fotografem zvolí, zda chce fotit v ateliéru, v exteriéru nebo jím vybraném interiéru. Pokud má focení probíhat v místech, kde je vyžadováno vstupné, hradí ho vždy klient.

ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ:

Všechny fotografem vybrané fotografie procházejí základní retuší. To znamená, že se upravuje jas, kontrast, barevná tonalita, ořez fotky, srovnání horizontu a odstraňují se drobné kosmetické vady na pleti. Fotograf v žádném případě neupravuje make-up vytvořený vizážistkou, za který si klient zaplatil.

V případě, že bude klient požadovat detailnější a náročnější retuš u vybraných fotek, pak je tato služba poskytována za příplatek 500 Kč za každou fotografii.

ODEVZDÁNÍ HOTOVÝCH FOTOGRAFIÍ:

Do hotové zakázky vybírá ty nejlepší snímky fotograf. Předání zakázky trvá až 6 týdnů.

Fotografie jsou klientovi předávány buďto v tištěné nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové galerie. Klient obdrží link, ze kterého si může fotky stáhnout v plném rozlišení do počítače. Bez konkrétního linku si galerii nemůže prohlížet třetí strana. Záleží tedy jen na klientovi, komu link poskytne. Fotografie jsou odevzdávány ve formátu JPG. (V 99% odevzdáváme fotografie na CD/DVD)

Nezpracovaný hrubý materiál ve formátu RAW zásadně neposkytuji. Pouze ve výjimečných případech je možné poskytnout soubory za cenu 500 Kč za 1 raw soubor.

CENY A PLATBA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB:

Klient platí částku dle platného ceníku za vybrané fotografické služby. Ceník je kdykoliv přístupný na těchto webových stránkách.

U většiny focení je cena splatná v hotovosti hned po skončení focení, pokud se předem nedohodne jinak.

Služby fotografa jsou objednávány závazně. Záloha na svatební focení je 2000 Kč. V případě zrušení objednávky v kratším termínu, než je 30 dní před focením, má fotograf nárok na poplatek 1500 Kč za pozdní zrušení objednávky.

ARCHIVACE DAT:

Neupravené fotografie (raw formát) uchovávám po dobu cca 6 měsíců. Odevzdané fotografie archivuji minimálně po dobu jednoho roku. Pokud dojde během té doby ke ztrátě či poškození nosičů s fotkami, mohu vám fotky zaslat v elektronické podobě znovu za poplatek 500 Kč (případně poštou na USB flashdisku za 700 Kč + poštovné a balné)

REKLAMACE:

Klient může reklamovat například nedodání slíbeného počtu fotografií nebo nemožnost otevřít digitální soubory.

Pokud není klient spokojen s vlastním vzhledem, není to důvod k reklamaci digitálních souborů.

Estetická kvalita fotografií nemůže být předmětem reklamace. Pohled na fotografii se může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem.

Pokud není klient spokojen s fotografickým stylem fotografa, není to důvod k reklamaci. Dle Obchodních podmínek se má klient předem seznámit s prací fotografa, kterého si pro svou zakázku vybere.

AUTORSKÁ PRÁVA:

Všechny vzniklé fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora fotografií.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ:

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Fotografie mohou být použity po dobu maximálně 5 let. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Klient má právo dodatečně požadovat odstranění fotografií z portfolia.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Na základě evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vás musím informovat o rozsahu zpracování vašich osobních údajů. Od klienta jsou vyžadovány jen nezbytně nutné osobní údaje, jako je celé jméno, emailová adresa a telefon. Tyto údaje slouží pro vyřízení objednávky poptávaných služeb a zajištění předání hotové zakázky. Klientem uvedené údaje jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu a nemá k nim přístup nikdo neoprávněný.

Klientem uvedené osobní údaje neslouží k rozesílání obchodních nabídek, newsletterů a nejsou poskytovány třetím stranám.

Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený na těchto webových stránkách

Správcem osobních údajů je Michal Schwarz, fotograf, Plzeň, IČ: 47200961